Dyslipidemie

 

Witam Państwa na części platformy edukacyjnej Kardio Know How dotyczącej dyslipidemii.

W zamieszczanych cyklicznie propozycjach będę skupiać się na omówieniu rodzajów zaburzeń gospodarki lipidowej, sposobów postępowania diagnostycznego oraz terapeutycznego.                        W większości przedstawiane przeze mnie dane oparte są na najnowszych wytycznych ESC/EAS dotyczących dyslipidemii z 2019r. (Wytyczne ESC/EAS dotyczące postępowania w dyslipidemiach: jak dzięki leczeniu zaburzeń lipidowych obniżyć ryzyko sercowo‑naczyniowe),oraz na publikowanych doniesieniach naukowych z Polski i świata.

Pierwszy odcinek stanowi wstęp do tematu dyslipidemii z omówieniem czynników ryzyka sercowo-naczyniowego i sposobów oszacowania tego ryzyka u naszych pacjentów.