03.07 2020
g. 10:00

Pacjent z migotaniem przedsionków – bezpieczne i skuteczne leczenie przeciwkrzepliwe

Program spotkania:

10:00-10:15 Pacjent z migotaniem przedsionków – bezpieczne i skuteczne leczenie przeciwkrzepliwe

10:15-10:30 Dyskusja

Wykład sponsorowany przez firmę Boehringer Ingelheim.

Prelegenci

  • prof. Jerzy Krzysztof Wranicz

    Klinika Elektrokardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dostęp do spotkania oraz materiałów edukacyjnych mają osoby zarejestrowane.

Rejestracja do portalu jest bezpłatna!

Zarejestruj się!