08.07 2020
g. 12:00

Udar mózgu w czasach COVID-19

Program spotkania:

12.00-12.15: COVID-19 a udar mózgu – globalnie (prof. Jacek Rożniecki)

12.15-12.30: COVID-19 a udar mózgu – lokalnie (dr med. Bożena Adamkiewicz)

12.30-12.45: Dyskusja

Prelegenci

  • prof. Jacek Rożniecki

    Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji UMED

  • dr med. Bożena Adamkiewicz

    Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Neurologii, Oddział Neurologii Szpitala Kopernika

Dostęp do spotkania oraz materiałów edukacyjnych mają osoby zarejestrowane.

Rejestracja do portalu jest bezpłatna!

Zarejestruj się!