22.01 2021
g. 10:00
Podcast

Ep.01 Niewydolność serca, anemia, niedobór żelaza – jak się w tym połapać?

Pytanie kliniczne:

67-letni, szczupły pacjent z ciężką niewydolnością serca III klasy NYHA na tle niedokrwiennym, 4-krotnie hospitalizowany w Klinice Kardiologii. Za każdym razem ubytek masy ciała w trakcie pobytu w Klinice wynosił ok 5-12 kg i pacjent wracał do pracy. Leczony w pełni zgodnie z wytycznymi:

  1. kolejna koronarografia pomimo braku indukowanych zaburzeń perfuzji w SPECT
  2. zgłoszenie do przeczepienia serca i czekamy na sygnał z ośrodka transplantacyjnego
  3. diagnostyka w kierunku niedoboru żelaza, choć hemoglobina wynosi 14.1 g/dL

Poprawna odpowiedź– zapraszamy do Podcastu Kardio-Know-How Ep.01

Ważne informacje:

Ferrytyna– białko wątroby przechowujące FE, w osoczu obecne 15-200/400 μg/l

Całkowita zdolność wiązania żelaza (TIBC) maksymalnej ilości żelaza potrzebnego do całkowitego wysycenia białka transferryny, która jest podstawowym nośnikiem żelaza w osoczu 250-400 μg/l

TSAT (wysycenie transferyny)= (żelazo/TIBC całkowita zdolność wiązania żelaza) × 100%

Niedokrwistość– stężenia hemoglobiny < 13,0 g/dl u mężczyzn i < 12,0 g/dl u kobiet

Badania laboratoryjne rekomendowane w ostatnich wytycznych niewydolności serca 2016: ferrytyna, TSAT:  klasa zaleceń: IA, (podczas gdy peptydy natriuretyczne: klasa IIA)

niedobór żelaza (osoczowa ferrytyna < 100 μg/l lub ferrytyna 100–299 μg/l przy saturacji transferryny < 20%)

„Należy rozważyć dożylne podawanie FCM u objawowych pacjentów z HFrEF i niedoborem żelaza (osoczowa ferrytyna < 100 μg/l lub ferrytyna 100–299 μg/l przy saturacji transferryny < 20%) w celu zmniejszenia objawów, poprawy wydolności wysiłkowej i jakości życia- zalecenie IIA”

Najważniejsze publikacje:

FERRIC-HF 2008 Ponikowski P. Effect of intravenous iron sucrose on exercise tolerance in anemic and nonanemic patients with symptomatic chronic heart failure and iron deficiency: a randomized, controlled, observer-blinded trial. J Am Coll Cardiol. 2008:103-12.

FAIR-HF: 2009 Anker SD. Ferric carboxymaltose in patients with heart failure and iron deficiency. N Engl J Med, 2009; 361: 2436–2448.

CONFIRM-HF 2015 Ponikowski P. Beneficial effects of long-term intravenous iron therapy with ferric carboxymaltose in patients with symptomatic heart failure and iron deficiency. Eur Heart J, 2015; 36: 657–668. [470] poprawa wydolności wysiłkowej oraz zmniejszenie ryzyka hospitalizacji po 24 tygodniach

-IRONOUT HF study Lewis GD. Effect of Oral Iron Repletion on Exercise Capacity in Patients With Heart Failure With Reduced Ejection Fraction and Iron Deficiency: The IRONOUT HF Randomized Clinical Trial. JAMA. 2017;317(19):1958–1966.

Z ostatniej chwili:

AFFIRM-AHF. Ponikowski P i wsp. Ferric carboxymaltose for iron deficiency at discharge after acute heart failure: a multicentre, double-blind, randomised, controlled trial. Lancet. 2020 Dec 12;396:1895-1904.