29.01 2021
g. 10:00
Podcast

Ep.02 Omecamtiv mecarbil w leczeniu niewydolności serca. Migotaniu przedsionków – czy warto suplementować kwasy omega-3 i witaminę D?

Pytanie kliniczne:

Pacjent z napadowym migotaniem przedsionków, leczony farmakologicznie poprawnie wg wytycznych, ma trzy kolejne napady arytmii z częstością zespołów komorowych 90/min, bez omdleń, utrat przytomności ani MAS. Zasadnicza decyzja w poradni kardiologicznej:

  1. ablacja w trybie nagłym
  2. konsultacja stomatologiczna- poszukiwanie ognisk zapalnych
  3. substytucja witaminy D

Poprawna odpowiedź– zapraszamy do Podcastu Kardio-Know-How Ep.02

Nowości z Kongresu American Heart Association 2020

  1. GALACTIC HF 8.256 pacjentów z NS EF<35%

Teerlink JR i wsp. Cardiac Myosin Activation with Omecamtiv Mecarbil in Systolic Heart Failure. N Engl J Med. 2021 Jan 14;384(2):105-116.

Interesujące, że wszystkie leki w niewydolności serca ukierunkowane są na zapobieganie mechanizmom kompensacyjnym, a nie na fundamentalną ich przyczynę- spadek kurczliwości mięśnia sercowego. Omecamtive mecarbil, jako selektywny dla serca aktywator miozyny, wydłuża czas skurczu, i, w badaniu COSMIC HF- wydłużał czas wyrzutu krwi.

W badaniu GALACTIC HF zaobserwowano 8% redukcję zaostrzeń niewydolności serca, bez wpływu na śmiertelność. Co ciekawe- zaobserwowano większą skuteczność przy niższej EF < 28%.

2. Jak zapobiegać, albo właściwie jak nie zapobiegać migotaniu przedsionków

Christina Albert: Vitamin D and Omega-3 Trial (VITAL Rhythm Study) https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT02178410 

Najważniejsze wyniki:

25.871 osób >50M/55K

-witamina D= 9% nieistotny wzrost migotania przedsionków – p=0.19

-omega- 9% nieistotny wzrost migotania przedsionków p=0.19

3. STRENGHT trial publikacja JAMA 15.11.2020

Nicholls SJ. Effect of High-Dose Omega-3 Fatty Acids vs Corn Oil on Major Adverse Cardiovascular Events in Patients at High Cardiovascular Risk: The STRENGTH Randomized Clinical Trial. JAMA. 2020;324(22):2268–2280.

Omega-3 u 13 tyś pacjentów z hiperlipidemią leczonych statyną. Obserwacja 42 miesiące i

niemal identyczna liczba powikłań (zawały, konieczność rewaskularyzacji, udary + zgony)  p=0.99, ale zaobserwowano więcej działań niepożądanych ze strony przewodu pokarmowego 25% vs 15% w grupie placebo.

4. OMEMI trial

Kalstad AA i wsp. Effects of n-3 Fatty Acid Supplements in Elderly Patients After Myocardial Infarction: A Randomized, Controlled Trial. Circulation. 2021 Feb 9;143(6):528-539.

Omega-3 (1.8 g) u tysiąca pacjentów po 70 rż wcześnie po zawale serca. W ciągu dwóch lat obserwacji nie zaobserwowano żadnego korzystnego efektu suplementacji, pomimo potwierdzenia obecności EPA i DHA we krwi w grupie przyjmującej lek.