05.02 2021
g. 10:00
Podcast

Ep.03 Statyny w kardiologii – współczesne znaczenie, a działania niepożądane.

Pytanie kliniczne:

Pacjent 61-letni po dwóch skutecznych angioplastykach wieńcowych w przebiegu ostrego zespołu wieńcowego w 2017 i 2020.  Wśród czynników ryzyka: nadciśnienie tętnicze, umiarkowana hipercholesterolemia TCh 220 mg/dl, wywiad palenia tytoniu. Zgłasza się miesiąc po zawale- szczęśliwie jest w programie KOS-ZAWAŁ- stwierdza, że absolutnie nie toleruje statyn- bóle mięśniowe „nie do wytrzymania”.  Poprzednio- podobne objawy po wdrożeniu simwastatyny, atorwastatyny i rosuwastytyny.

  1. zgadzamy się z pacjentem i włączamy preparat Omega-3
  2. zgadzamy się z pacjentem i włączamy witaminę D plus preparaty z czerwonego ryżu
  3. wyjaśniam po raz kolejny i próbujemy bez końca włączyć statynę

Poprawna odpowiedź– zapraszamy do Podcastu Kardio-Know-How Ep.03

Fundamentalne publikacje:

1994- badanie 4S- The Lancet, 30% redukcja ryzyka zgonu u 4.444 osób z chorobą wieńcową i TCH>5.5 mmol/l (213 mg/dl),

2014- meta analiza- JACC, powiązanie obniżenia LDL cholesterolu liniowo ze śmiertelnością, 38 tyś pacjentów, także z podgrupą LDL <50 mg/dl   

Objawy nietolerancji:

Stroes ES i wsp. Statin-associated muscle symptoms: impact on statin therapy — European Atherosclerosis Society Consensus Panel statement on assessment, aetiology and management. Eur Heart J 2015;36:1012-1022.

Brak ścisłych powiązań między przyjmowaniem statyn a dolegliwościami:

Finegold JA. What proportion of symptomatic side effects in patients taking statins are genuinely caused by the drug? Systematic review of randomized placebo-controlled trials to aid individual patient choice. Eur J Prev Cardiol 2014;21:464-474.

Ajay Gupta. Adverse events associated with unblinded, but not with blinded, statin therapy in the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes TrialLipid-Lowering Arm (ASCOT-LLA): a randomised double-blind placebo-controlled trial and its non-randomised non-blind extension phase. Lancet 2017;389:2473-2481.

Z ostatniej chwili:

SAMSON trial. Wood FA, Howard JP i wsp. N-of-1 Trial of a Statin, Placebo, or No Treatment to Assess Side Effects. N Engl J Med. 2020 Nov 26;383(22):2182-2184.

60 pacjentów z nietolerancją statyn, przyjmowało lek, placebo albo NIC!

Wyniki: dolegliwości w grupie przyjmujących statynę- 16, Placebo- 15, bez leczenia- 8.

Wnioski: ponad 90% dolegliwości związanych z przyjmowaniem statyny obserwuje się także po placebo. Zatem sam fakt przyjmowania tabletek statyny wywołuje dolegliwości, a nie sam lek.

Po wyjaśnieniu wyników badania u połowy pacjentów udało się wdrożyć terapię statyną!