12.02 2021
g. 10:00
Podcast

Ep.04 Zawał serca u kobiet bez zmian w tętnicach wieńcowych – jakie jest prawdziwe podłoże i jakie są zagrożenia?

Pytanie kliniczne:

W poradni pojawia się młoda 42-letnia kobieta z kartą informacyjną z oddziału kardiologicznego z pierwszym rozpoznaniem ostry zawał serca sprzed 3 tygodni. W badaniach laboratoryjnych widoczny był wówczas umiarkowany wzrost troponin, rzędu 200, z szybkim spadkiem. Obraz kliniczny- typowy- ból zamostkowy. W wykonanej koronarografii- brak zwężeń w tętnicach wieńcowych, w badaniu ECHO- brak odcinkowych zaburzeń kurczliwości. W wywiadzie- brak czynników ryzyka miażdżycy poza umiarkowanym nadciśnieniem.

  1. uspakajamy, wykluczając uszkodzenie mięśnia sercowego i zawał, i leczymy dalej nadciśnienie tętnicze
  2. leczymy jak ostry zespół wieńcowy z podwójną terapią przeciwpłytkową, rehabilitacja kardiologiczną i kontynuacja opieki w ramach programu KOS ZAWAŁ.
  3. wysyłamy na gastroskopię i analizujemy wywiad w kierunku zaburzeń emocjonalnych

Poprawna odpowiedź– zapraszamy do Podcastu Kardio-Know-How Ep.04

MINOCA- zawał bez zmian w tętnicach wieńcowych

6-15% wszystkich zawałów, ale nieproporcjonalnie więcej u kobiet

4-letnia obserwacja bez powikłań pozostaje 3/4 pacjentów, ale 5-letnia śmiertelność wynosi jednak 11%.

Zawał MINOCA związany jest ze skurczem tętnicy, samoistną dyssekcją, zakrzepicą in-situ, nadżerką- tzw erozją blaszki miażdżycowej, pęknięciem blaszki miażdżycowej oraz dysfunkcją mikrokrążenia.  

Z ostatniej chwili:

HARP-MINOCA Reynolds HR i wsp. Coronary Optical Coherence Tomography and Cardiac Magnetic Resonance Imaging to Determine Underlying Causes of Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Arteries in Women. Circulation. 2021 Feb 16;143(7):624-640. 

116 kobiet- koronarografia + NMR + OCT dobrej jakości- w pierwszym tygodniu zawału serca

NMR- zmiany niedokrwienne: zawał podwsierdziowy, 64%

zmiany zapalne: 15% ale obrzęk mięśnia- 53%

zmiany nie-niedokrwienne: TakoTsubo 3% dcm 3% ale kardiomiopatia nie-niedokrwienna 21%

OCT- uszkodzenie tętnicy wieńcowej 46%

 Łącznie nieprawidłowości NMR lub OCT- 85% kobiet.

Wnioski:

MINOCA charakteryzuje się uszkodzeniem mięśnia sercowego, a jego patogeneza zasadniczo często nie różni się od klasycznego zawału serca. Nie jest to zatem schorzenie łagodne! Wtórna prewencja jest kluczowa, a jej zakres- jak po zawale serca- patrz wytyczne.

Ważna cytowana polska publikacja: Opolski MP, i wsp. Mechanisms of Myocardial Infarction in Patients With Nonobstructive Coronary Artery Disease: Results From the Optical Coherence Tomography Study. JACC Cardiovasc Imaging. 2019;11 Pt 1:2210-2221