12.03 2021
g. 10:00
Podcast

Ep.08 Nadciśnienie oporne – 10 zasad postępowania.

36-letni pacjent z nadciśnieniem tętniczym rozpoznanym od 5 lat, z nadwagą i stanem przedcukrzycowym, zgłasza się do Poradni Kardiologicznej z powodu utrzymujących się wysokich wartości ciśnienia tętniczego krwi- ok. 150/100 mmHg- wartości pomiarów przytacza z pamięci. Pacjent przyjmuje regularnie ramipril 10 mg, indapamid 2.5 mg. oraz amlodypina 10 mg. Pomiar gabinetowy potwierdza wartość ciśnienia tętniczego 160/100 mmHg, tętno 63/min. Badania laboratoryjne, m.in. elektrolity, kreatynina, glikemia, pozostają prawidłowe.

 1. rozpoznaję nadciśnienie oporne i wystawiam skierowanie na oddział kardiologiczny celem pogłębienia diagnostyki nadciśnienia  
 2. dołączam β-adrenolityk do powyższych leków i zlecam 24 godzinne automatyczne monitorowanie ciśnienia
 3. dołączam spironolakton do powyższych leków i zlecam regularne pomiary domowe ciśnienia tętniczego

Poprawna odpowiedźzapraszamy do Podcastu Kardio-Know-How Ep.08

Definicja: niedostateczna kontrola ciśnienia tętniczego (140/90) przy stosowaniu 3 (4) leków (w tym diuretyku) właściwie skojarzonych i w pełnych dawkach, potwierdzone w ABPM, po wykluczeniu nieprzestrzegania zaleceń lekarskich (wytyczne- www.ptkardio.pl)

Nowe terminy– cytaty pochodzą ESC Cardiomed 3 wydanie Oxford Medcine Online:

SUCH: truly sustained uncontrolled/resistant hypertension, when both are above normal limits in spite of treatment;

WUCH false or ‘white coat’ uncontrolled/resistant hypertension, when OBP remains elevated under treatment but out-of-office BP levels are normalized;

MUCH masked uncontrolled/resistant hypertension, when OBP is normalized, but out-of-office BP levels remain elevated in spite of treatment

W badaniu PATHWAY-2 potwierdzono skuteczność spironolaktonu 25-50 mg- ale pamietać należy o warunkach jego włączenia: GFR > 45, K+ < 4.5.

Ważne publikacje:

Andrzej Tykarski i wsp. Zasady postępowania w nadciśnieniu tętniczym 2019 rok. Wytyczne Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego. Nadciśnienie Tętnicze w Praktyce 2019, tom 5, nr 1, strony: 1–86.

Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2018). Kardiologia Polska 2019; 77, 2: 71–159;

Adam Witkowski i wsp. Stanowisko grupy ekspertów w sprawie zabiegów przezskórnej denerwacji nerek w leczeniu nadciśnienia tętniczego w Polsce. Kardiologia Polska 2011; 69, 11: 1208–1211

Kaczmarek K i wsp. An electrophysiological approach using 3D electroanatomical mapping system for catheter-based renal denervation: the first Polish experience. Kardiol Pol. 2013;71(9):990.

Williams B i wsp. Spironolactone versus placebo, bisoprolol, and doxazosin to determine the optimal treatment for drug-resistant hypertension (PATHWAY-2): a randomised, double-blind, crossover trial. Lancet. 2015;386(10008):2059-2068.

10 ważnych kroków w diagnostyce i leczeniu nadciśnienia opornego:

 1. niewłaściwy schemat terapii
 2. brak diuretyku
 3. cierpliwe ambulatoryjne optymalizacje farmakoterapii
 4. maksymalne dawki leków
 5. uszkodzenie nerek- GFR < 30- diuretyk pętlowy- torasemid
 6. nieprzestrzeganie zaleceń modyfikacji stylu życia
 7. nadmierna podaż soli
 8. niesterydowe leki p/zapalne lub sterydy
 9. wtórne postaci- np. pierwotny hiperaldosteronizm, koarktacja aorty, obturacyjny bezdech senny
 10. brak antagonisty aldosteronu