26.03 2021
g. 10:00
Podcast

Ep.10 Związek miażdżycy z chorobami z zakresu reumatologii. Wpływ soli na zdrowie. Na czym polega praca Heart Team?

Związek miażdżycy z chorobami z zakresu reumatologii. Wpływ soli na zdrowie. Na czym polega praca Heart Team?

80-letnia pacjentka w bardzo dobrym stanie biologicznym, z ciężką niedomykalnością mitralną, pierścień zastawki mitralnej 43 mm, pierścień trójdzielny 34 mm, wyczerpane wszystkie możliwości leczenia farmakologicznego- diuretyk, antagonista aldosteronu, β-adrenolityk, inhibitor konwertazy itd. Zdecydowana zgoda Pacjentki na leczenie operacyjne z pełną świadomością istotnego ryzyka powikłań związanego z wiekiem. Ambulatoryjnie wykonane angio CT tętnic wieńcowych w ramach przygotowania do leczenia operacyjnego- Calcium Score 83 j, zmiany brzeżne na przebiegu lewej i prawej tętnicy wieńcowej bez istotnych przewężeń. Kardiochirurg wstępnie kwalifikuje do leczenia operacyjnego, ale zwraca się z prośbą o wykonanie koronarografii:

 1. umawiasz termin przyjęcia do oddziału kardiologicznego celem wykonania koronarografii
 2. analizujesz ponownie rejestrację wykonanego angio- CT z kardiochirurgiem i nawiązujesz do wytycznych ESC/PTK
 3. przeprowadzasz inne badania dodatków np. scyntygrafię perfuzyjną tzw. SPECT

Odpowiedź na ubiegłotygodniowe pytanie: Związek miażdżycy z chorobami z zakresu reumatologii. Ja się poddaję. Odpowiedzi udziela Prof. Joanna Makowska, za co ogromnie dziękuję.

„Jak wyglądają najnowsze badania odnośnie wpływu spożycia soli na zdrowie?” – Pan Krystian

Co mówią wytyczne ESC/ESH 2018:

Istnieją dowody na przyczynowy związek między spożyciem soli i wartością BP. Wykazano:

 1. spożycie sodu > 5 g sodu na dzień, podnosi BP i wiąże się ze zwiększoną częstością występowania nadciśnienia tętniczego oraz wzrostem SBP wraz z wiekiem-
 2. zwiększone ryzyko śmiertelności i incydentów CV wśród osób spożywających dużo sodu.
 3. ograniczenie spożycia soli wpływa na obniżenie BP: –4,4 g soli na dzień=  redukcja  SBP/DBP o –5,4/–2,8 mm Hg
 4. fenomen krzywej J dotyczącej spożycia soli (ok. 3 g sodu dziennie)- The Lancet 2016- informacja mało przydatna praktycznie.

Co mówi literatura:

 1. Ograniczenie spożycia soli o 1 g /dzień redukuje ciśnienie o 2 mmHg
 2. Redukcja BP o 5 mmHg to zmniejszenie śmiertelności o 14% (udar), 9% (choroby serca), 7% całkowita śmiertelność
 • Williams B, Mancia G, i wsp. Wytyczne ESC/ESH dotyczące postępowania w nadciśnieniu tętniczym (2018). Kardiol Pol. 2019; 77(2): 71-159
 • Mente A, i wsp. Associations of urinary sodium excretion with cardiovascular events in individuals with and without hypertension: a pooled analysis of data from four studies. Lancet. 2016;388(10043):465-75.
 • Shamsi SA, i wsp. Impact of lifestyle interventions on reducing dietary sodium intake and blood pressure in patients with hypertension: A randomized controlled trial. Turk Kardiyol Dern Ars. 2021 Mar;49(2):143-150.
 • Verma N. Non-pharmacological management of hypertension. J Clin Hypertens (Greenwich). 2021 Mar 18.

„Na czym polega praca Heart Team?” – Pani Anna

Co mówi podręcznik PTK i wytyczne ESC/PTK oraz praktyka CSK:

Wielospecjalistyczny zespół doświadczonych lekarzy o różnych specjalnościach, ale żaden z nich nie może dominować (nadmiernie):

 1. kardiolog
 2. kardiolog interwencyjny
 3. kardiochirurg
 4. lekarz prowadzący konkretnego pacjenta
 5. pacjent (w II części posiedzenie Zespołu HeartTeam- po wybraniu propozycji strategii działania)
 1. ew. elektrokardiolog
 2. ew. anestezjolog
 3. ew. nefrolog

Historia:

 1. 1960: onkologiczne tzw „Tumour Boards”
 2. 1990: Decyzje rewaskularyzacji w przewlekłych zespołach wieńcowych,
 3. 2009: rozpowszechnienie po badaniu SYNTAX, NEJM, PTCA vs. CABG w zaawansowanej CAD- skala SYNTAX
 4. ok. 2010: Kwalifikacja do leczenia operacyjnego wad serca, szczególnie TAVI/AVR
 5. ok. 2015: Złożone decyzje leczenia interwencyjnego- PFO, ASD, zamykanie uszka LP,
 6. ok. 2015: interwencje elektroterapii- ablacje AF, VT, nowe stymulatory- ale niestety tylko 44 europejskich ośrodków je organizuje  
 7. nowość 2015 rok- HeartTeam ds infekcyjnego zapalenia wsierdzia
 8. nowość wytycznych 2018 rok- HeartTeam ds ciąży
 9. inne złożone schorzenia serca, naczyń i innych narządów, niewydolność serca

Cel:

 1. podejmowanie trudnych decyzji, gdy mamy kilka godzin czasu i >1 sposób leczenia
 2. decyzje w sprawie interwencji obarczonych ryzykiem powikłań np. PTCA vs. CABG
 3. decyzje w kwestii interwencji kosztochłonnych np. TAVI, Mitraclip,
 4. optymalne przygotowanie pacjenta do zabiegu- m.in. koronarografia, stomatolog, szczepienie
 5. przekazanie decyzji pacjentowi i uzyskanie świadomej zgody na zabieg
 6. edukacja kadr medycznych

B. analizujesz ponownie rejestrację wykonanego angio- CT z kardiochirurgiem i nawiązujesz do wytycznych ESC/PTK