16.04 2021
g. 10:00
Podcast

Ep.13. Krótka piłka – 5 pytań od słuchaczy.

Migotanie przedsionków a nadczynność tarczycy.

Ważne aspekty:

 1. Nadczynność tarczycy stanowi jeden z elementów patogenezy migotania przedsionków, który wymienia na dalszej pozycji, raczej daleko za zasadniczymi elementami patogenezy: czynniki  genetyczne, niewydolność serca, choroba wieńcowa, wady zastawkowe itd.
 2. W rzeczywistości znaczenie może być jeszcze rzadsze skoro w badaniu NOMED-AF wśród ponad 3.000 losowo dobranych osób w wieku powyżej 65 lat aż u 22.6% rozpoznano AF (z czego aż 40% tzw nieme) co jest zdecydowanie rzadsze od występowania zaburzeń tarczycy w tej populacji.
 3. Należy zwrócić uwagę na generowanie nadczynności tarczycy stosowanym amiodaronem- czasem właśnie, aby migotaniu zapobiec!
 4. Zaleca się najpierw wyrównać zaburzenia funkcji tarczycy a następnie próbę umiarowienia.  

Literatura:

Katarzyna Mitręga, Beata Średniawa, Zbigniew Kalarus, Maria Trusz-Gluza „Migotanie przedsionków” w podręczniku „Kardiologia PTK”

Edward Koźluk, Grzegorz Opolski „Migotanie przedsionków” w „Wielkiej Internie”.

Zespół Tako-Tsubo 

 1. nowa jednostka chorobowa opisana przez Sato w 1990 roku, jest ostrą niewydolnością serca o złożonej i nie do końca poznanej patogenezie.
 2. Obraz kliniczny: ostry zawał serca z obrazem klasycznych zaburzeń kurczliwości dystalnej części lewej komory, z markerami uszkodzenia- troponiny, CKMB, bez zwężeń w tętnicach nasierdziowych. Bardzo często współistnieje z dużym stresem negatywnym, ale także pozytywnym.
 3. Włączona w 2006 roku do nabytych kardiomiopatii. Ale ponieważ klinicznie przypomina ostry zawał serca z wzrostem troponin dziś jest rozpatrywana jako ostry zespół wieńcowy.
 4. Prawidłowa nazwa- „Zespół” a nie kardiomiopatia Tako-Tsubo.
 5. Definicji brak- w ESC Cardiomed wymienione są 23 zmienne kliniczne kategoryzowane jako konieczne, możliwe lub wykluczające i 4 różne interpretacje wyników.
 6. Leczenie- intuicja podpowiada BB ale ACEI/ARB są jedynymi lekami związanymi z poprawą rokowania.

MINOCA– zawał bez zmian w tętnicach wieńcowych: epizod 4 pierwszego sezonu. wyniki badania HARP-MINOCA- AHA.

Łącznie nieprawidłowości NMR lub OCT- 85% kobiet.

Wnioski:

MINOCA charakteryzuje się uszkodzeniem mięśnia sercowego, a jego patogeneza zasadniczo często nie różni się od klasycznego zawału serca. Nie jest to zatem schorzenie łagodne! Wtórna prewencja jest kluczowa, a jej zakres- jak po zawale serca- patrz wytyczne.

Najważniejsze leki w kardiologii

 1. Jako grupa leków: statyny.
 2. Jako koncepcja leczenia- nowoczesna farmakoterapia niewydolności serca. Patrz: analiza IMPACT- Bandosz P, … Zdrojewski T, Capewell S. Decline in mortality from coronary heart disease in Poland after socioeconomic transformation: modelling study. BMJ. 2012;344:d8136.
 3. w przyszłości: mRNA- odsyłam do prac/wykładów prof. Jacek Jemielity z Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego

Dyżurowanie na kardiologii

… Apel: wyspany Ordynator/ kierownik Kliniki nie zrozumie lekarza po dyżurze….

Jak zachować work/social balance będąc lekarzem

NA POŁUDNIE OD BRAZOS – Larry McMurtry 1985, tłum. Michał Kłobukowski. 2017. Vesper. Nagroda Pulitzera:  Wróciwszy z dzbankiem na ganek Augustus tak ustawił krzesło wyplatane sznurkiem, żeby jak najlepiej wykorzystać ten skrawek cienia, którym musiał się zadowolić.