07.10 2022
g. 10:00
Podcast

Ep. 87 Kongres ESC #4- pacjent z niewydolnością nerek: ISCHEMIA-CKD

Dostęp do spotkania oraz materiałów edukacyjnych mają osoby zarejestrowane.

Rejestracja do portalu jest bezpłatna!

Zarejestruj się!