30.09 2020
g. 12:00

Leczenie Przeciwkrzepliwe

Program spotkania:

12.00-12.30: Pacjent z migotaniem przedsionków i chorobami współistniejącymi-implikacje kliniczne.

12.30-12.45: Dyskusja

Wykład sponsorowany przez firmę Bayer.

Wykład przeznaczony jest dla lekarzy.

Prelegenci

  • prof. dr hab. n. med. Jarosław D. Kasprzak
    Kierownik I Kliniki i Katedry Kardiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Dostęp do spotkania oraz materiałów edukacyjnych mają osoby zarejestrowane.

Rejestracja do portalu jest bezpłatna!

Zarejestruj się!