Zespół

WE KNOW HOW TO KARDIO!

Akademicki portal edukacyjny jest redagowany przez Zespół

Prof. Jarosław Drożdż
Dr n. med. Robert Morawiec
Lek. Oliwia Matuszewska-Brycht
Lek. Paweł Maeser
Aleksander Misiewicz
Lek. Aleksander Misiewicz

Klinika mieści się w Centralnym Szpitalu Klinicznym Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i zajmuje się diagnostyką i kompleksowym leczeniem szerokiego spektrum chorób układu sercowo-naczyniowego, a zwłaszcza zaawansowaną niewydolnością serca, wadami wrodzonymi i nabytymi serca a także tzw. trudnymi przypadkami klinicznymi z zakresu chorób serca i naczyń. Szczególnym polem naszych zainteresowań są wady strukturalne serca, wszystkie zaawansowane choroby układu sercowo–naczyniowego oraz rzadkie choroby układu krążenia.

Stałym elementem pracy Kliniki są spotkania HeartTeam – specjalistycznego zespołu kardiologów, specjalistów echokardiografii, kardiochirurgów i kardiologów interwencyjnych, umożliwiające podjęcie decyzji w najtrudniejszych i najbardziej skomplikowanych przypadkach.

Kierownikiem II Kliniki Kardiologii jest prof. Jarosław Drożdż, absolwent Akademii Medycznej w Łodzi, specjalista chorób wewnętrznych i kardiologii oraz Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Kardiologii.

Dorobek naukowy Zespołu obejmuje w ostatnich dwóch latach 12 oryginalnych publikacji o łącznym Impact Factor 174 i punktacją MNiSW 1320 oraz dwie monografie „Migotanie przedsionków- przewodnik klinicysty” i „Kardiolog na ostrym dyżurze”.  Dorobek naukowy Kierownika Kliniki obejmuje łącznie ponad 200 publikacji oryginalnych z sumarycznym IF > 250, liczbą cytowań > 6.000 i indeksem Hirsha >28. W ostatnim roku Klinika Kardiologii zajęła pierwsze miejsce w rankingu naukowym jednostek Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Podstawą pracy Kliniki jest zgrany i prężnie działający zespół, w skład którego wchodzi 30 lekarzy, w tym 1 z tytułem profesora zwyczajnego (prof. Jarosław Drożdż), 1 doktora habilitowanego (dr hab. med. Katarzyna Piestrzeniewicz), 6 z tytułem doktora nauk medycznych, m.in. Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Hipertensjologii (dr med. Jan Krekora). Ściśle współpracujemy z Kliniką Kardiochirurgii kierowaną przez Konsultanta Wojewódzkiego w Dziedzinie Kardiochirurgii – prof. Michała Krejcę.

W Klinice prowadzone są liczne badania kliniczne o zasięgu ogólnoświatowym (m.in. ISCHEMIA, VITALITY, DAPA-HF, AFFIRM-AHF, DELIVER) oraz liczne projekty naukowe. Wykwalifikowana kadra posiadająca wieloletnie doświadczenie, najwyższe certyfikaty oraz dostępność do zaawansowanej diagnostyki jest warunkiem udziału w najlepszych międzynarodowych trialach, często w roli krajowego lidera. Między innym w Klinice Kardiologii pacjenci mają dostęp do niemal wszystkich najnowszych innowacyjnych leków w niewydolności serca. Klinika prowadzi także projekt nowoczesnego leczenia rodzinnej hipercholesterolemii wykorzystując najnowsze leki PCSK-9.

W ostatniej analizie dorobku naukowego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Klinika Kardiologii zajmuje pierwsze miejsce w rankingu efektywności 250 jednostek Uczelni za 2020 rok. Zasadniczymi tematami prac naukowych jest nowoczesna terapia niewydolności serca, rozpoznawanie i inwazyjne leczenie choroby wieńcowej, zabiegi naprawcze wad serca, szczególnie przezskórne leczenie stenozy aortalnej (TAVI, BAV), zapobieganie kardiogennym udarom mózgu, metodą przezskórnego zamykania uszka lewego przedsionka i drożnego otworu owalnego oraz nowoczesna diagnostyka obrazowa w kardiologii. Zespół Kliniki Kardiologii stale publikuje wyniki swoich badań naukowych w najlepszych światowych czasopismach– m.n. New England Journal of Medicine, The Lancet, Circulation, Journal of the American Medical Association, European Heart Journal, European Journal of Heart Failure, Polish Heart Journal itd.

Pacjenci ambulatoryjni mają możliwość skorzystania z nowoczesnej Poradni Kardiologicznej oferującej pełny zakres diagnostyki chorób układu sercowo-naczyniowego. Liczba pacjentów przyjmowanych w Poradni Kardiologicznej aż 8-krotnie przekracza liczbę pacjentów hospitalizowanych w Klinice. Pracownicy Kliniki Kardiologii nabywają doświadczenia zarówno prowadząc pacjentów hospitalizowanych jak i ambulatoryjnych, co jest niezwykle ważne w ocenie odległych wyników naszej pracy.

Klinika zajmuje się ponadto działalnością dydaktyczną, szkoląc na co dzień przyszłych lekarzy oraz wspierając działanie prowadzonego przy Klinice Studenckiego Koła Naukowego, które rozwija zainteresowanie kardiologią wśród studentów medycyny od strony zarówno klinicznej, jak i naukowej. Adiunktem Dydaktycznym jest dr med. Zbigniew Sablik, a Opiekunem Koła Studenckiego dr n. med. Robert Morawiec. W 2019 roku Kierownik Kliniki w uznaniu zasług całego Zespołu uhonorowany został przez studentów tytułem Najlepszego Nauczyciela Akademickiego.