01.04 2022
g. 10:00
Podcast

Ep.60 Kontrowersje wokół migotania przedsionków

Dostęp do spotkania oraz materiałów edukacyjnych mają osoby zarejestrowane.

Rejestracja do portalu jest bezpłatna!

Zarejestruj się!