09.03 2022
g. 12:00

Kontrowersje wokół PFO – na jednym z wielu styków kardiologii z neurologią

Program spotkania:

12.00 – 12.30 Kontrowersje wokół PFO – na jednym z wielu styków kardiologii z neurologią

12.30 – 12.45 Dyskusja

Prelegenci

  • prof. Jacek Rożniecki

    Klinika Neurologii, Udarów Mózgu i Neurorehabilitacji UMED

Dostęp do spotkania oraz materiałów edukacyjnych mają osoby zarejestrowane.

Rejestracja do portalu jest bezpłatna!

Zarejestruj się!