12.04 2022
g. 09:00

Podsumowanie raportów ordynatorów oddziałów kardiologicznych 2022

W dniu 12.04.2022 odbyło się doroczne spotkanie ordynatorów Oddziałów Kardiologicznych i Kierowników Klinik, podczas którego zaprezentowano najważniejsze dokonania ośrodków szpitalnych i ambulatoryjnych naszego regionu. Po raz pierwszy wszyscy ordynatorzy wyrazili zgodę na udostępnienie nagrania i po raz pierwszy znajdą je Państwo na Akademickim Portalu Edukacyjnym UMED. Wszystkie prezentowane wyniki i analizy przedstawione są wyłącznie dla celów wewnętrznych. Proszę o nierozpowszechnianie danych poza nasze ścisłe środowisko lekarskie. Żaden z przedstawionych elementów nie jest przeznaczony dla osób spoza naszej profesji, i nie może służyć do innych celów niż edukacja. Jako Konsultant Wojewódzki osobiście sporządzam podsumowanie odbytego spotkania i wysyłam do Władz naszego Województwa, które mają wyłączność na wykorzystanie prezentowanych danych.

Program spotkania obejmował przedstawienie aktualnych danych na tle ostatnich lat:

1. liczba łóżek kardiologicznych, liczba łóżek R, 

2. liczba lekarzy specjalistów, rezydentów oraz szkolących się w trybie pozarezydenckim

3. liczba hospitalizacji na oddziałach kardiologicznych 

4. liczba przeprowadzonych procedur wieńcowych i elektrokardiologii

5. rozpoznania szpitalne w oddziałach kardiologicznych

6. liczba wizyt ambulatoryjnych AOS, w tym liczba wizyt pierwszorazowych 7. liczba chorych w ministerialnych programach KOS-ZAWAŁ i PCSK-9

8. rozpoznania podczas wizyt ambulatoryjnych AOS

9. wstępne wnioski  

10. dyskusja

Dostęp do spotkania oraz materiałów edukacyjnych mają osoby zarejestrowane.

Rejestracja do portalu jest bezpłatna!

Zarejestruj się!